Mon to Fri : 07:30 - 16:00
Kopčianska 82/A, Bratislava, 851 01

Vehicle import

Služby

1. Výber motorového vozidla:

 • Zaslanie linku vybratého motorového vozidla alebo požiadaviek na vozidlo
 • Výber vhodného motorového vozidla
 • Preverenie motorového vozidla (kontakt s predajcom, preverenie dostupnosti, servisnej histórie, pôvodu, stavu vozidla, ceny)
 • Po zložení zálohy 30% rezervovanie motorového vozidla (výška akontácie v prípade financovania)

2. Dovoz motorového vozidla:

 • Obhliadka a preverenie motorového vozidla + dokumentov na mieste
 • Konzultácia o stave motorového vozidla so zákazníkom
 • Prevoz poistenou odťahovou službou
 • Uskladnenie v stráženom areály až do odovzdania

3. Prihlásenie motorového vozidla:

 • Kontrola originality
 • STK (v prípade, že je vozidlo staršie ako 4 roky)
 • Poistenie motorového vozidla PZP/KASKO (havarijné poistenie)
 • Zaobstaranie technického preukazu na Obvodnom úrade Odbor dopravy
 • Zaobstaranie slovenských EČV na príslušnom Dopravnom inšpektoráte

>>>Aká je cena za tieto služby?<<<